Hộp nối 11×11

6,300

Kích thước : 110x110x50mm.

Loại hộp nối có lỗ chờ sẵn.

Tự chống cháy hiệu quả.

Hộp nối có kích thước 110x110x50mm là loại hộp nối nhỏ nhất .

Hộp nối 11×11

6,300

.
.
.
.