Hộp nối 12×12

8,200

Kích thước : 120x120x50mm.

Loại hộp nối có lỗ chờ sẵn.

Tự chống cháy hiệu quả.

Hộp nối có kích thước 120x120x50mm là loại hộp nối nhỏ nhất .

Hộp nối 12×12

8,200

.
.
.
.